Comunicat FR Ciclism

Referitor la Comunicatul veşnic auto-intitulatului „Preşedinte Eduard Carol Novak” prin care se supune atenţiei dumneavoastră conţinutul Sentinţei Civile nr. 311 din 13 martie 2014, avem următoarele precizări, necesare bunei înţelegeri a situaţiei juridice a Federaţiei Române de Ciclism:

1.Sentinţa civilă nr. 311 din 13 martie 2013 se referă strict la hotarârile Adunării Generale a Federaţiei Române de Ciclism din data de 06 decembrie 2013, după cum reiese din textul comunicării: „Anulează hotarârea Adunării Generale Extraordinare a Federaţiei Române de Ciclism din data de 06.12.2013”;

2.Sentinţa civilă nr. 311 din 13 martie 2014 nu este definitivă, şi a fost atacată cu apel la Tribunalul Municipiului Bucureşti, având termen în luna septembrie 2014;

3.Singurul document cu caracter definitiv şi irevocabil este Sentinţa civilă nr. 705 din 22 ianuarie 2014, sentinţă care se referă la demiterea domnului Novak din funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism. Cum aceasta sentinţă este definitivă, şi cum perioada de contestare a deciziei Consiliului de Administraţie a expirat, rezultă faptul că, nicio instanţă judecătoarească din România nu mai poate anula Hotarârea nr. 6 din 12 noiembrie 2013, de demitere;

4.Chiar dacă completul de judecată de la Tribunalul Bucureşti a dat câştig de cauză, în primă instanţă, Clubului Sportiv Intersport Miercurea Ciuc în dosarul referitor la hotarârile Adunării Generale din data de 06 decembrie 2013, între timp, ultima voinţă a membrilor afiliaţi a fost exprimată cu prilejul Adunării Generale Ordinare din data de 14 iulie 2014, de la Bucureşti;

5.Este lipsită de temei juridic tratarea acţiunilor Consiliului de Administraţie al Federaţiei Române de Ciclism ca „acţiuni subsecvente”.  Principiul de drept „resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis” se referă strict la drepturile de creanţă, legate de dreptul de proprietate, capitol al Noului Cod Civil, neavând absolut nicio legătură cu afilieri, licenţieri, organizare de concursuri.

6.Sintagma „avem sprijin de la MTS” nu a fost utilizată niciodată de către actuala conducere a Federaţiei Române de Ciclism. Din contra, am declarat întotdeauna că aşteptăm pronunţarea organelor judecătoreşti în toate speţele cu termene în acest an. De asemenea, alăturarea domnului Selejan la actuala conducere a federaţiei, este cel puţin tendenţioasă, încercând să inducă o anumită stare de spirit în rândul membrilor afiliaţi. Trebuie bine înţeles de către toată lumea că, mandatele domnilor Selejan şi Novak din fruntea federaţiei, s-au încheiat, acestea fiind deja istorie.