Marcel Popescu are acces la informaţii clasificate

Ca orice fişă de post, cea a preşedintelui Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, publicată pe pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor, cuprinde sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi generale. Însă, câteva dintre acestea merită să fie menţionate, precum aceea că acesta are autorizaţie de acces la informaţii clasificate.

Printre cele menţionate la capitolul „Sarcini şi îndatoriri”, fişa postului a preşedintelui C.S. Dinamo Bucureşti se numără câteva atribuţii interesante:

– dispune efectuarea de analize şi studii în domeniul marketingului sportiv, al instruirii şi metodicii, reproiectării şi îmbunătăţirii performanţelor sportive.

– acţionează cu fermitate şi răspundere pentru crearea pe toate planurile a condiţiilor necesare realizării obiectivelor de performanţă ale clubului, stabilind măsurile ce se impun pentru fiecare etapă de muncă.

– organizează periodic întâlniri, discuţii şi analize cu secţiile sportive şi compartimentele de muncă, acţionând pentru întărirea ordinii şi disciplinei şi pentru creşterea răspunderii şi competenţei în îndeplinirea sarcinilor, pentru dezvoltarea ataşamentului faţă de club.- aprobă stimularea materială, financiară şi de altă natură, conform prevederilor legale, a sportivilor şi personalului tehnico-administrativ al clubului şi hotărăşte măsurile disciplinare ce se iau împotriva celor care comit abateri.

– răspunde pentru organizarea întregii activităţi de gestionare a patrimoniului unităţii pe care o conduce, pentru folosirea în condiţii de maximă regularitate, eficacitate,economicitate şi eficienţă a tuturor resurselor materiale, financiare sau de orice altă natură,puse la dispoziţie pentru realizarea misiunilor unităţii pe care le au de îndeplinit conform dispoziţiilor legale în vigoare.

– urmăreşte şi verifică permanent condiţiile de muncă şi de trai, precum şi de acordarea tuturor drepturilor băneşti sau de orice altă natură, ce se cuvin personalului clubului,conform prevederilor legale în vigoare.

Printre responsabilităţi se numără:- de planificare: planificarea activităţii proprii şi a activităţii vicepreşedinţilor.- de raportare: încadrarea în termenele cerute de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.- de lucru cu publicul: de luni până vineri în funcţie de solicitanţi.- de luare a deciziilor: personal şi în cadrul Consiliului de Conducere.- are autorizaţie de acces la informaţii clasificate şi păstrează confidenţialitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare.