Îngrijirea bucuriei din Pădurea Campionilor

(de Laurențiu Ciornei)

Protejarea resurselor naturale presupune ca omenirea să își seteze o viziune corectă asupra dezvoltării economice. Faptul că resursele nu sunt inepuizabile trebuie să determine o schimbare de paradigmă, menită să orienteze și să transforme dezvoltarea economică. Pe baze durabile, în sistem circular și cu protejarea mediului înconjurător.

Astfel, gospodărirea raţională şi în spiritul durabilităţii fondului forestier impune adoptarea unei game largi de tratamente. Dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală, capabilă să contribuie în cea mai mare măsură la promovarea speciilor autohtone valoroase.

La asigurarea menţinerii acoperişului corespunzător al solului, asigurându-se astfel exercitarea continuă a funcţiilor multiple. Ecologice, economice şi sociale pe care trebuie să le îndeplinească arboretele şi respectiv pădurea în ansamblul ei.

Indiferent de tratamentele aplicate, o atenţie deosebită se va acorda conservării şi ameliorării biodiversităţii ecosistemelor forestiere. Ca o componentă de bază a gestionării durabile a pădurilor.

În contextul celor prezentate mai sus, Asociația Alianță Pentru Pădure, pe care am fondat-o în urmă cu doi ani. Întreprinde acțiuni și demersuri care să împlinească cele pomenite mai sus și să conducă la conștientizarea importanței pădurii în societatea românească.

Joi, 19 mai 2022, împreună cu campionii de la Federația Română de Canotaj, am avut o acțiune de îngrijire a culturilor în Pădurea Campionilor. Pe care Elisabeta Lipă, Ancuța Bodnar, Sergiu Bejan, Simona Radiș, Ciprian Tudosă și alți mai campioni la canotaj ai României au înfăptuit-o în noiembrie anul trecut, la Snagov.

Mulțumiri și recunoștință pentru toți aceia care sprijinită și se alătură Asociației Alianță Pentru Pădure!

Stiri recente

Cozmiuc şi Bejan, medalie de aur la dublu rame la CM de canotaj

Echipajul de dublu rame (M2-), compus din Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan, a cucerit medalia de aur la CM...