EDITORIAL ŞTEFAN LECCA/ Sărbători Fericite!

Ştiu că nu suntem un cuplu consacrat gen: Geoană-Vântu, Vadim-Gigi, Mihaela Rădulescu–Andreea Marin-Bănica sau Băsescu-Udrea, dar măcar avem satisfacţ ia că suntem peste simpaticul duo tragicomic Borcea-Turcu, tirajul SportMagazin fiind mult superior celui în care se tipăresc bilete la meciurile lui Dinamo. Pentru asta (ca ne cumpăra ţi revista nu pentru că evitaţ i să mergeţ i pe stadionul din Ştefan cel Mare) vreau să vă mulţ umesc.

Oricât de optimiş ti am fi, trebuie să recunoaş tem că 2009 a fost un an prost pentru români pe toate planurile: sportiv, economic, social sau oricare altul. Ştiu că 3,99 lei pe saptamână contează pentru mulţ i dintre voi dar fiindca nu facem parte din categoria „baieţ ilor deş tepţ i“ ş i nu avem contracte cu statul suntem nevoiţ i să jucăm după regulile economiei de piaţă şi să vă cerem bani pentru ca produsul pe care îl realizăm să se păstreze la standardele actuale, ş i aici nu mă refer doar la dimensiunile fetelor care apar în paginile revistei.

Am vrut să va facem un meritat cadou ş i sa vă oferim ultimul număr din 2009 gratuit dar, din păcate, nu s-a putut. Să vedem însă partea plină a paharului, după ce atâtea ziare şi reviste au tras oblonul în ultimul timp, măcar vi-l oferim. Mă bucur că am astfel ocazia de a vă ura din nou, pentru a patra oara, vouă, cititorilor SportMagazin, SĂRBĂTORI FERICITE!