AutoArena/ Pregatiri de iarna

Avînd în vedere că iarna a venit deja şi în românia, trebuie să ne pregătim maşina ca atare. Un sfat în plus nu strică, motiv pentru care vă oferim 10 lucruri de care trebuie să ţineţi seama în săptămînile şi lunile care urmează

1. Schimbaţi pneurile cu unele de iarnă din timp. Compoziţia specială a cauciucului pentru iarnă asigură o mai bună aderenţă şi asigură o distanţă de frînare mai scurtă.

2. Verificaţi bateria şi starea instalaţiei de iluminat. Ele vă sînt de ajutor în trafi c, dar şi în situaţia în care rămîneţi blocat pe sectoarele de drum pe care nu s-a îndepărtat în timp util zăpada căzută din abundenţă.

3. Verificaţi starea instalaţiei de încălzire, nivelul antigelului, ştergătoarele de parbriz şi jetul de apă.

4. Curăţaţi zăpada de pe plafonul autovehiculului. Altfel, după ce veti porni, din pricina topirii acesteia, bucăţile de zăpadă şi gheaţă pot aluneca în faţă la frînare şi vă vor da probleme de vizibilitate.

5. Înainte de plecare, îndepărtaţi zăpada sau gheaţa de pe parbriz, lunetă şi oglinzile retrovizoare. În timpul mersului, utilizaţi sistemul de climatizare pentru a preveni aburirea parbrizului şi folosiţi sistemul de dezaburire a lunetei, astfel încât să benefi ciaţi de vizibilitate maximă.

6. La pornirea de pe loc, eliberaţi ambreiajul lent, astfel încît să vă permită pornirea de pe loc fără patinarea roţilor. În cazul în care maşina este dotată cu transmisie automată de ultimă generaţie, care include acest program, selectaţi programul de iarnă, care vă ajută la pornirea de pe loc.

7. Verifi caţi frînele! În plus, în timpul deplasării, la intervale regulate (8-10 km), atunci cînd trafi cul vă permite, călcaţi frîna pentru a testa starea de aderenţă. Trebuie spus că, din pricina variaţiilor de temperatură, alternează porţiunile de carosabil alunecos şi cele care permit o aderenţă bună şi o distanţă de frînare mică. Nu uitaţi că în localităţi, pe poduri, pe drumuri umbrite sau la semafoare suprafaţa este de regulă mai alunecoasă decît în pasajele precedente!

8. Atunci cînd călătoriţi în zonele montane, trebuie să aveţi la îndemînă lanţurile antiderapante. Nu uitaţi că trebuie să le montaţi atunci cînd penurile de iarnă nu vor face faţă şi să le demontaţi imediat ce pe carosabil nu mai există un strat mare de zăpadă sau gheaţă.

9. Conduceţi preventiv, asiguraţi-vă un spaţiu sufi cient de frînare şi evitaţi frînările bruşte.

10. Dacă autovehiculul începe să derapeze, nu frînaţi! Trebuie să corectaţi deplasarea maşinii din virarea volanului şi corecţia vitezei de deplasare. Apoi, în funcţie de maşină (tracţiune faţă, spate sau integrală), modalitatea de repunere pe traiectorie este un pic diferită.